om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1999.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Michel Foucault : Forskjellige rom. Heterotopier eller steder som snur hverdagen på hodet 1
Jean Baudrillard : Alteritetens plastiske kirurgi 15
Merethe Markeng Holm : Baudrillard og byen som virkeliggjort utopi 23
Annikken Greve : Fellesskapets sted 33
Pål Augestad : A view with a room. Fra ekserserplassen til gymnastikksalen 55
Guren Hole : «Hvis vi hadde prosjektuert som mennesker» 89
Halvard Vike : Semantikk og politikk. Tegn og handling i lokalpolitiske prosesser 109
Helge Skirbekk : Mistillit satt i system. Et forsøk på å forklare Sicilias økonomiske underutvikling 139
Per Otnes : Subculture, or the Sickness unto Death 161
Hans Philip Einarsen : Musikk – brobygger mellom kulturer eller kulturell barriere? Om musikkens tre roller i kulturmøtet 193
Simon Frith : Politics and the Experience of Music 217
Sigurd Skirbekk : Per Bakkes testamente 233
Om bidragsyterne 237
Annonse. Årbokas nye skriftserie 239
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok