om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1999.1

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Dag Østerberg : Types of Consumption – Varieties of the Aesthetic 1
Jean Baudrillard : Estetisk desillusjon og illusjon 17
Tim Dant : Consumption: Sociology Caught in the 'Cash Nexus' 41
Masudur Rahman : Connections and Consumption: A Critical Review of Concepts and Methodology to Study Consumption 57
Guro Flatland : Dagbladet. En studie av nyttejournalistikken 105
Sigurd Allern : Politisk økonomi som teoretisk tilnærming i journalistikkforskning 121
Kjartan Fløgstad : Kampen om Norway City 161
Lars Elnan : Tyngsler og avlastning ved Oslo Lufthavn – Gardermoen 171
Per Otnes : The Matter of Cities – Review Essay 192
Dag Østerberg : Arkitektur og sosiologi i Oslo 193
Dario Padovan : Comments on sociology in Italy 1945-90 213
Om bidragsyterne 225
Annonse. Årbokas nye skriftserie 227
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok