om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1998.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Frédéric Lebaron : Exploring fields. Recent trends in French sociology 1
Thorvald Sirnes : Habermas og den sein-moderne politikkens mogligheter 17
Roar Hagen : Idrett, system og media 41
Terje Rasmussen : Reflections on Marshall McLuhan and Sociological Systems Theory 63
Bård Ketil Engen : Økonomisk og politisk intervensjon av Internett 81
Kristinn Hegna : "Lykkelige byer" – Materiell, ideologi og diskurs i Kristiania 117
Hanne Cecilie Hougen : Storbyen og hverdagslivet 153
Johan Fornäs : The Future of Rock: Discourses that Struggle to Define a Genre 183
Orhan Tekelioglu : The Rise of a Spontaneous Synthesis: The Historical Background of Turkish Popular Music 213
Ove Skarpenes : Fra litterær opplevelse til sosiologisk forståelse – å lese Becketts Endgame 245
Martin Berg : Om Kvalitetskriterier og Kanondebatt 265
Elisabeth L'orange Fürst : Fotballengelen: Mannlighet og kroppslig erfaring 289
Øystein Egeland : I skyggen av offsidens offentlighet 313
Nils Christie : Yngvar Løchen – minneord 341
Om bidragsyterne 347
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok