om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1998.1

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Paul Virilio : "Vi opplever en radikal endring av sivilisasjonen" - Paul Virilio advarer: vi lever i en epoke som industrialiserer løgnen 1
Yves Gingras : Following Scientists through Society? –Yes, But at Arm's Length! 9
Per Otnes : STS Car Use Research: 'Too Much of a Success Story?' Some Comments on Sørensen (ed.): The Car and its Environment 51
Bruce Hackett og Loren Lutzenhiser : The Unity of Self and Object 83
Espen Gran : Begjærets arkitektur – trekk ved det moderne restaurantliv 95
Lydia Martens og Alan Warde : The Social and Symbolic Significance of Ethnic Cuisine in England: New cosmopolitanism and old xenophobia? 111
Daniel Miller : Den lokale Coca Cola og den globale Coca Cola 147
Ottar Brox : Modernismekritikk og markedstilpasning i studiet av Nord-Norges utvikling – Erik Oddvar Eriksen: Det nye Nord-Norge. Avhengighet og modernisering i nord 177
Ingar Roggen : Connections, Constitutive Sets and Gestalt Laws – Theory, method and generalization 195
Pål Meland : Human Rights – Between Universality and Cultural Diversity 217
Håvard Helland : Hvor fruktbare er sosiologiske modeller av rasjonelle aktører i analyser av moderne samfunn? 229
Om bidragsyterne 251
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok