om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1997.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Peter Marcuse : The Enclave, the Citadel, and the Ghetto: What's Changed in the Post Fordist U.S. City 1
Elisabeth Tostrup : Arkitektkonkurransenes retorikk: Bygg, tegning, ord 57
John Pløger : Senmoderne byliv - Mellom nærmiljø og urbanitet 87
Bruno Latour : Is there a Science after the Cold War? 117
Alan Sokal : Professor Latour's Philosophical Mystifications 123
Kate Mevik : Mellom praksis og forskning - Dilemmaer ved å koble og/eller bevege seg mellom praktiker– og forskerrollen generelt – og spesielt innen helse og sosialfeltet 129
Dag Dæhlen : Tingliggjøring - Mot et tingliggjøringsperspektiv basert på Lukács og Simmel 147
Per Otnes : The ‘Hermeneutic Circle’ of Hans Skjervheim 185
Adam Kuper : 'Culture' 231
Pierre Bourdieu : Tale til åpningssesjonen for Den sosiale bevegelsens stenderforsamling 257
Rob Shields : Book review: Per Otnes: ‘OtherWise’ 265
Arild Thomassen : Døden – bare "den u-utholdelige andre"? En sosiologisk fortolkning av dødens sosiokulturelle betydning(er) 269
Om bidragsyterne 283
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok