om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1996.2

Innholdsfortegnelse

Innledning 1
Ann-Mari Sellerberg : Att konkurrera med sitt handikapp – Om de moderna handikapporganisationernas raison d'être 5
Regi Enerstvedt : Critique of the Concept of Normalization as a Basis for Dignity of Life 37
Dag Østerberg : Klassemotsetninger og redistributiv grunnrenteøkonomi 69
Pierre Bourdieu : Vår støtte til de kjempende 95
Marianne Nordli Hansen : Har skillet mellom offentlig og privat sektor klasseteoretisk betydning? 103
Arvid Fennefoss : Organisasjoner, klassifikasjoner og "klasser" 127
Randi E. Gressgård : "Den sosiale strukturen kommer til syne i språket" 153
Gjyri Helén Werp : Kunnskap – dannelse, eller overproduksjon og sløseri? 185
Per Otnes : Eksformasjonspolitikk – 'Keiserens nye skjerm' 205
Arild Thomassen : Postmodernitet, mediekultur og konsumkultur 213
Håvard Helland og Olve Krange : Omtale av Unni Wikans Mot en ny norsk underklasse. Innvandrere, kultur og integrasjon, Gyldendal norsk forlag 1995 239
Dag Østerberg : Filosofi og samfunnsvitenskap etter krigen 253
Tor A. Larsen : Positivismens endelige seier? 267
Arild Thomassen : Modernitet og storbyliv: Den urbane refleksive erfaring som kritisk potensiale. En omtale av "Storbyens ornamenter – Siegfried Kracauer og den moderne bykultur" (1991) av Henrik Reeh 279
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok