om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1996.1

Innholdsfortegnelse

Innledning 1
Pierre Bourdieu : Et forfatterparlament, hva skal det gjøre? 5
Susanna M. Solli : Magister Ludi – Bourdieus vitenskapsteoretiske strategier 11
Åse Strandbu : Om Dag Østerberg og positivismekritikken 25
Åse Strandbu og Arild Thommassen : Tilbakeblikk og visjon. Intervju med Dag Østerberg 41
Colin Campbell : Veblens Theory of Conspicuous Consumption: A Critical Appraisal 61
Wolfgang Fritz Haug : The World of the Shopping Mall 83
Per Otnes : Super Market or the Counterpoint Kitchen 97
Pekka Sulkunen : True Confessions for One Mark Apiece 113
Nedim Karakayali : Different Spaces - Freedom, Mobility, Automobility 145
Arvid Fennefoss : Something Happened ... But What? 165
Marte Feiring : Interview with Andrew Abbott 181
Pål Winnæs : Omtale av Ernst Cassirers Kulturvitenskapenes logikk, Pax Forlag, 1994 195
Dag Østerberg : Tom Johansen: Kulissenes regi – En sosiomateriell analyse av forutsetningene for makt og mestring 205
Per Otnes : Sosiologi og filosofi. Slutten på noe? 213
Per Otnes : Ars evalendi, ars evanescendi or Evaluation Studies – From Science to Alchemy? 221
Om bidragsyterne 227
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok