om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2002.1

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Roar Hagen : Positivismekritikkens positivisme 1
Lars Bugge : Dag Østerberg og den tidlige norske positivismekritikken 31
Olav Kasin : Historien om et antipositivistisk alternativ 55
Frédéric Lebaron : Pierre Bourdieus kritikk av økonomien 61
Loïc Wacquant : Minneord: Bourdieu, lærd, kreativ og respektløs (iconoclaste) 79
Susanna M. Solli : Pierre Bourdieu i tilbakeblikk 83
Caroline Gijselinckx : Critical Realism – or the search for a post-empiricist epistemology for sociological research 95
John Pløger : By- og boligplanleggingen må transformeres – urbanisme vs. urbanitet 123
Odd Iver Rånes : Et nærmiljø – i skyggen av de politiske majoriteter 163
Richard Daly og Liv Mjelde : Learning at the point of production: New challenges in the social division of knowledge 191
Ørnulf Seippel : Miljøpolitikkens legitimitet: politikk, vitenskap og offentlighet 223
Per Otnes : Kritikkens fenomenologi 249
Per Otnes : Jubileum: 15 årganger Sosiologisk årbok 279
Om bidragsyterne 286
Annonse: Årbokas skriftserie 288
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok