om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2001.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Per Otnes : Introduction, Rosenlund 1
Lennart Rosenlund : On the social conditions of producing a thesis 5
Loïc Wacquant : Norwegian distinctions: remarks on Rosenlund’s study of social structure and change in Stavanger 27
Lennart Rosenlund : Answers to Wacquant’s remarks on Norwegian distinctions 33
Donald Broady : What is cultural capital? Comments on Lennart Rosenlund’s Social structures and change 45
Loïc Wacquant : Appendix: Bourdieu’s ”Suicide” 61
Sigmund Grønmo og Trond Løyning : Strukturelle sentra i næringslivet: En studie av økonomisk makt i Norge 1970-1995 69
Torstein Hjellum : Bergenskapitalismen (og politiets overvåkingstjeneste) 30 år etter 107
Tore Lindbekk : Marx etter marxismen - de tvetydige klassikerne 113
Göran Therborn : Europe in World Modernity 127
Austin Harrington : Irony’s Work: Musil, Simmel, and the ”Tragedy of Culture” 141
Bjørn Bliksrud : Det golde samfunn av bilkledde 165
Hedvig Skonhoft Johannesen : Bokomtale: Europe in World Modernity 167
Susanna M. Solli : Bokessay: Heideggers politiske ontologi 175
Om bidragsyterne 189
Annonse: Årbokas skriftserie 191
Bidrag søkes! 193
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok