om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2001.1

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Orvar Löfgren : The Nation as Home or Motel? 1
Oddrun Sæter : Å erfare steder 35
Oskar Juhlin : Traffic behavior as social interaction – implications for the design of artificial drivers 55
Per Otnes : Public and private moves. Liminality and Habitus in everyday city life 75
Olav Mjaatvedt : The motor car and the body 91
Erling Berge : ”Almenningens tragedie” – frå metafor til teori. Ein litteraturoversikt 113
Erling Holden : Bærekraftig forbruk i et forbrukersamfunn? 143
Stig B. Dørmænen : The dilemma of economics: observer or actor? On reflexive forms in economics 173
Erling H. Albrechtsen : Haydns Skapelsen – et essay om en skapelsesberetnings symbolikk 187
Om bidragsyterne 215
Annonse: Årbokas skriftserie 217
Bidrag søkes! 219
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok