om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2000.1

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Joe R. Feagin : Soul-searching in Sociology: Is the Discipline in Crisis? 1
Robert Priddy : Empirisme og byråkrati. Hovedtendenser i norsk samfunnsforskning i 60-årene 11
Olve Krange : Fortolkning og sosialstatistikk. Statistikk, kausalitet og positivismekritiske innsikter i empirisk samfunnsforskning 35
Roar Hagen : Niklas Luhmann og oppgjøret med Jürgen Habermas. Konsekvenser for samfunnsanalysen 63
Jon Ivar Elstad : Social background and life chances in Norway: Persisting inequalitiees throughout the 20th century 93
Anne Therese Wengshoel : ”Den brune pesten”. Konstruksjonen av ”de Andre” i antirasistisk diskurs 121
Kathrine Fangen : ”Radical nationalism”: What are the key contemporary conceptual and theoretical issues? 149
Sharam Alghasi : Når medielogikken møter ”innvandring”. Et essay om meningskonstruksjon rundt fenomenet innvandring i debattprogram på NRK og TV2 169
Camilla Jordheim Larsen : To sosiologer – to verdener. En sammenligning av Sigurd Skirbekk og Zygmunt Baumans samfunnsteorier 199
Kjersti Bale : En reflekterende roman: Thure Erik Lund Grøftetildragelsesmysteriet. En kommentar til Dag Østerbergs Det moderne 223
Øyvind Pålshaugen : Moderne non troppo 235
Per Otnes : Det uferdiges dialektikk 245
Anne-Lise Seip : Bodil Stenseth:Eilert Sundt og det Norge han fant 263
Olav Kasin : Om å skrive for Habermas 271
Om bidragsyterne 287
Annonse: Årbokas nye skriftserie 289
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok