om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1985

Innholdsfortegnelse

Forord iii
Per Otnes : Om ”den gode serialitet og hvordan den kan oppnås” 7
I. TEORIUTKAST 15
Odd Ramsøy : Penger, stat, finans 15
Per Otnes : The Policeman’s dilemma: Some sociological implications of an empirical countercase to the famed Prisoner’s Dilemma 47
Dag Østerberg : Tre musikksosiologiske notater 57
Dag Østerberg : Skjønnlitteratur og samfunnsforskning: Et notat 71
II. TEORIER OG FORSKNINGSLOGIKK 83
Sigurd Skirbekk : Funksjonalismen i sosiologisk og darwinistisk perspektiv 83
Vilhelm Aubert : Om forklaring 99
Dag Østerberg : De såkalte fire skalanivåer og sosiologien 123
Fredrik Engelstad : Røyking, kjønnsroller og sosial endring: En analyse av kohorter og samfunnsstruktur 145
Ingrid Eide : Smoking and women’s emancipation, the developed world 165
Olav Eikeland : H.W. Smith og jakten på den skjulte mening. Eller: The actual meaning of triangulation 173
III. FRA DISPUTASER, SEMINARER OG MØTER 209
Regi Th. Enerstvedt : Virksomhetsbegrepet i forhold til sentrale handlingsteorier i sosiologien 209
Ulf P. Lundgren : Människan verksamhet och mänskliga handlandet 229
Robert Salomon : Ny giv i regionalforskningen? 249
IV. KRONIKK 259
Sverre Holm : En innvielse i sosiologien 259
Annonser 281
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok