om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1991

Innholdsfortegnelse

Forord 9
Göran Therborn : Samhällelig styrning: Önskvärdighet och möjlighet i det moderna 13
Knut H. Sørensen : Fokusskifte i profesjonsstudier. Fra yrkesorganisering til kunnskapsorganisasjon 35
Erling Berge : On the nature of welfare goods 55
Roar Hagen : Kollektiv rasjonalitet 75
Kari Wærness : Kravet om modellklarhet og den flertydige virkelighet som problem for anvendt samfunnsforskning 99
Hroar Klempe : Coca-Cola-musikken som kulturdokument 113
Libe S. Rieber-Mohn : En kritikk av det nyklassiske perspektiv på korrupsjon 129
Dag Østerberg : Comment upon Coleman’s ”Foundations of social theory” 149
Dag Østerberg : Foredrag ved tildelingen av Eilert Sundts forskerpris 1991 159
Forfatterne 169
Kjersti Bale : En reflekterende roman: Thure Erik Lund Grøftetildragelses-mysteriet. En kommentar til Dag Østerbergs Det moderne. 223
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok