om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1990

Innholdsfortegnelse

Forord 7
Elisabeth L. Fürst : Kroppens tvetydighet 9
Orhan Tekelioglu : Premises for a possible sociology in the work of Foucault 35
Olav Mjaatvedt : Habitus eller offentlighetens forfall 49
Knut Kjedstadli : Teknologi, urbanitet og modernitet 59
Ferdinand Linthoe Næshagen : Sosiologenes erobring av fortiden: Hvorfor bør sosiologer studere historie? 71
Kristen Nordhaug : Sosiologi og historie 95
Sigurd Skirbekkk : Ideologisk anti-nasjonalisme – notat til Kristen Nordhaug 109
Sigurd Skirbekk : Guneriussens Durkheimfortolkning 115
Willy Gunereussen : Funksjonsanalyse etter Durkheim 139
Geir O. Rønning : Raymond Boudon: Social determinism and individual freedom 165
Asbjørn Aarnes : Skirbekk: Frihet, likhet, brorskap og dårskap 175
Pål Veiden : Max Weber heute 179
Randi Hjorthol, Marika Kolbenstvedt og Nils Vibe : Sosialisering til bil 189
Kandidater, avhandlinger, oppgaver 1989-90 209
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok