om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1989.2

Innholdsfortegnelse

Forord 9
Ivar Frønes : Sosiologien, hverdagslivet og postmodernismen 11
Jean Baudrillard : I bane, ut av bane (orbitalt, exorbitalt) 41
Sigmund Grønmo : Begreper om tid 49
Jean-Pierre Terrail : The crisis of the working class: Effects on individuation 71
Knut Ove Eliassen : Seksualitet og modernitet 91
Per Otnes : Levekår og kommunale tjenester 105
Joachim Israel : Dag Østerberg: Metasociology 119
Tormod K. Lunde : Per Otnes (ed.): The sociology of consumption 127
Ragnhild Skogheim : David Harvey: Consciousness and the urban experience 131
Ottar Hellevik : Jesuitter i Akademia 145
Jan Trost : Den urspårade debatten? 149
Per Otnes : Dørvaka og samvittigheten 153
Donald Broady : Bakgrunden till epistemologins genombrott innom fransk samhällsvetenskap 161
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok