om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1988

Innholdsfortegnelse

Forord 11
Pierre Bourdieu : ”Først og fremst forsvare de intellektuelle...” 13
Pierre Bourdieu : Meningsmålingen – en vitenskap uten noen som vet 17
Arvid Danielsen : Pierre Bourdieu: Ensom helt eller brobygger? En introduksjon til Bourdieus sosiologi 25
Dag Østerberg : Om Bourdieu (forelesningsnotat) 37
Ola Stafseng : Katastrofens sosiologi 47
Georgios O. Tsoubanoglou : The politics of social administration and the legal subject. Theoretical considerations 57
Dag Østerberg : On Luhmann’s Soziale Systeme – lecture notes 75
Henry Minde : The co-operative – crisis arrangements or an instrument of socialist struggle? 89
Per Otnes : The group unbounded: Towards a sociological theory of co-ops 115
Nils H. Halle : Noen inntrykk og refleksjoner omkring fenomenet eksamen 135
Eivind Jacobsen : Brød og sirkus, kommers og folkeliv. Handelsnæringen på et underholdningsmarked? 153
Christopher Bratt : Arbeidsglede og arbeidsfiendtlighet 177
Sak 23/88: Sigurd Skirbekk mot Klassekampen 197
Per Otnes : Kultur og adresse: 7000 ukjente forfattere 207
Bjørn Gustavsen : Noen trekk ved utviklingen av ”Aksjonsforskning” i arbeidslivet 214
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok