om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1987

Innholdsfortegnelse

Forord iii
Stein Bråten : The third position – beyond artificial and autopoietic reduction 7
Kåre Skollerud : Modellmaktteorien. Presentasjon og kritikk 25
Ragnvald Kalleberg : Tradiutions, themes and tasks in Scandinavian sociology of work and technology 43
Jan Erik Kristiansen : Synkende fruktbarhet: Økonomi og/eller kultur? Noen tidlige bidrag til fruktbarhetens sosiologi 77
Sverre Grimnes : Vitenskapens metoder og begrensninger 93
Einar Ødegård : Argumenter for og imot metodologisk individualisme i sosiologien 111
Knut Lundby : Meningsapekter som tema for religionsosiologisk forskning 125
Tone Schou Wetlesen : Menighetsliv og vekkelsesreligiøsitet 147
Sigurd Skirbekk : Herbert Marcuses teori om industrisamfunnets ideologi – en kritisk vurdering 157
Øivind Danielsen : Popkonserten – et ritual 171
Tone Schou Wetlesen : Teori og metode i kvinneforskningen 183
Ragnhild Skogheim : Ideologi og aktører i byplanleggingen 195
Knut Kjeldstadli : Fra baglerbispen til Rolf Stranger: Hvorfor har Høyre stått så sterkt i hovedstaden? 207
Göran Ahrne : Dag Østerberg: Fortolkende sosiologi 217
Per Otnes : Norway: a westend view (Det norske samfunn, 3.utg.) 221
Peter Kappelhoff og Franz Urban Pappi : The political subsystem of a community elite: Blockmodelling the power structure 265
Nye kandidater, avhandlinger og oppgaver 287
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok