om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 1986

Innholdsfortegnelse

Forord iii
Erling H. Albrectsen : Mozart – et tema for sosiologien? 5
Lars Mjøset : Rockens linjer 15
Odd Ramsøy : Hot money? 29
Per Otnes : Power, powerlessness, overpowering 51
Andreas Hompland og Lise Kjølsrød : Omsorg i bygdebyen 77
Helge Espe : Å reise som sosialt og kulturelt fenomen 97
Per Otnes : King Car: An iron cage of irrationality 109
Ragnvald Kalleberg : Arkitektur og sosiologi: Likheter og forskjeller i metodologisk og teoretisk tilnærming 127
Tore Hansen : Byene som kollektive problemløsere 139
Dag Østerberg : En forelesning om Emile Durkheim 149
Göran Ahrne : Om vardagsverklighet och struktur 183
Ole Petter Askheim : Ola Stafseng: Ungdomsarbeid 191
Ottar Brox : Østerberg og Engelstad: Samfunnsformasjonen 195
Arvid Brodersen : Alfred Schütz og møtet med amerikansk sosiologi 201
Avhandlinger og oppgaver 237
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok