om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2008.1

Innholdsfortegnelse

Per Otnes : Forord iii
Per Otnes : Åpning av konferansen vi
Kjartan Fløgstad : Nøkkelappell 1
Dag Østerberg : Sosiologisk Årbok og kritisk sosiologi 9
Roar Hagen : Teori og kritikk 15
Flere : Åpen debatt 1 25
Thora Margareta Bertilsson : Samtidsdiagnos, kritisk teori och sociologi - funderingar i anledning av ett seminarium 30
Torben Hviid Nielsen : Samtidsdiagnoser, kritik og frihed eller Om kritikkens standpunkter og frihedens konsekvenser 43
Flere : Åpen debatt 2 50
Willy Guneriussen : Kritisk Teori - muligheter og begrensninger 54
Heine Andersen : Kommentar til Willy Guneriussens paper 68
Taina Rajanti : Wormholes as a new spatial paradigm: Social Production of Space in Postfordist Society and the Art of Studying it 76
Henning Bech : How (not) to do Critical Social Science: Some notes on space, wormholes and the telecity; plus a cosmopolitan draft 85
Flere : Åpen debatt 3 97
Ida Hjelde : Innlegg på konferanse for sosiologisk årbok. Eurosentrisme i sosiologien 101
Richard Daly : On Ida Hjelde's ‘Eurocentrism and Scandinavian Sociology’ 115
Flere : Åpne debatt 4 121
Lennart Rosenlund : Social Structures and their Transformations 127
Olav Mjaatvedt : Kommentar til Lennart Rosenlund, Social structure and their transformations. UiO 9. november 2007 147
Per Otnes : Sosiologi som opplysningsprosjekt 154
Om bidragsyterne 160
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok