om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2008.2

Innholdsfortegnelse

Willy Martinussen : Fagfelle i gullalderen 1
Ståle Eskeland : Juss, politikk og næringsliv 3
Thomas Mathiesen : Rettssosiologien som antropolog i en fremmed stamme 6
Erling H. Albrechtsen : Kritikk av den rene jus I: Jus og politikk 11
Erling H. Albrechtsen : Kritikk av den rene jus II: Jurister og kapitalinteresser 37
Erling H. Albrechtsen : Om eierforhold i større norske konserner 65
Erling H. Albrechtsen : Om advokater og advokatsøking 123
Erling H. Albrechtsen og Steinar Moum : Vekst og vern. Om konflikt og mobilisering i vasskraftpolitikken, med Steinar Moum 169
Erling H. Albrechtsen : Mozart - mennesket og mytene 213
Erling H. Albrechtsen : ”Oslo-skolen” i norsk sosiologi - En elev-vurdering 249
Erling H. Albrechtsen : Oversikt over publikasjoner og andre skriftlige bidrag mv pr nov 2008 262
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok