om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2009.1-2

Innholdsfortegnelse

Brita Hermelin : Cities in Globalisation 1
Per Otnes : Presentasjon: Simiand 17
François Simiand : Den positive metoden i økonomifaget 19
Hans Ebbing : Om verdiskaping og eiendom. En begrepsøvelse med politiske implikasjoner 33
Jørgen Sandemose : Regning, bytte og kontrakt 58
Marianne Heier : Gaven som kunstnerisk strategi 71
Per Otnes : ‘We’re leaving tomorrow’. A Time for Every Thing 82
Hedda Haakestad : Gamle likestillingsmyter i Nye seksualiteter – en kritikk av Willy Pedersens seksualitetsforskning. 129
Per Otnes : Bokomtale: Anton Hoëm: Fra noaidiens verden til forskerens. Misjon, kunnskap og modernisering i sameland 1715–2007. 145
Dag Østerberg : “A rigourous science of the social”. Bemerkninger om Peter Hedströms Dissecting the social 149
Om bidragsyterne 158
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok