om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2009.3-4

Innholdsfortegnelse

Stephen Dobson og Rune Sarromaa Hausstätter : Russefeiring – en tolkning inspirert av Nietzsche 1
Ole Eirik Hagen : Regel og skjønn – fornuftens todeling og erstatningssyndromet 14
Michael Hviid Jacobsen & Søren Kristiansen : Micro-Recognition – Erving Goffman as Recognition Thinker 47
Oddbjørn Midttømme og Tor Georg Jacobsen : Utdanning og sosialisering som brobygger i et multikulturelt samfunn 77
Mikael Sandgren : En genre i den samhällsvetenskapliga diskursen 87
Peter Sohlberg and Håkon Leiulfsrud : On the Shoulders of Giants? The cumulative effect of criticism 109
Per Otnes : A tie is not just a tie. From ‘weak ties’ to ‘social capital’, a critique 120
Per Arne Tufte : Kommentarer til Dag Østerbergs bemerkninger om Peter Hedströms «Dissecting the Social» 147
Gunn Elisabeth Birkelund : Vitenskapeliggjøring av sosiologien – et svar til Dag Østerberg 155
Øivind Haaland : Bokomtale: R. Th. Enerstvedt: Pip fra taushetens historie og R. Th. Enerstvedt: LQI. Lingua quarti imperi. Det fjerde rikets språk 164
Thomas Hylland Eriksen : Bokomtale: Pekka Sulkunen: The Saturated Society. Regulating Lifestyles in Consumer Capitalism 168
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok