om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2010.1

Innholdsfortegnelse

Tom Are Trippestad : Kongens siste argument 1
Lasse Suonperä Liebst og Naja Buono Stamer : Kritik med objektets forrang 28
Nicolay B. Johansen : To tradisjoner i tenkingen om sosial kontroll 56
Dag Østerberg : Kjønnede forhold og kjønnslighet 78
Jone Ullenes : Den folkelige middelklassen – ein ulv i fåreklær? 95
Nur Beier : Blodbadet i Mardin – voldens dobbeltmoral 111
Torbjørn Kalberg : Europeiske fordommar 133
Målfrid Irene Hagen : Interpretations of corporate architecture 152
Dag Østerberg : Fortsatt uklarhet om analytisk sosiologi 189
Per Otnes : Mangler ved agentbasert simulering 193
Dag Østerberg : Bokomtale: Norman Lebrecht: Music , masterpieces and madness 196
Per Otnes : Bokomtale: Marie-Anne Dujarier: Le travail du consommateur. De McDo à eBay: comment nous coproduisons ce que nous achetons. 199
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok