om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2010.2

Innholdsfortegnelse

Gunn Elisabeth Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira : Etableringen av et institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo på 1950-tallet 2
Ørjar Øyen : Blikk i bakspeilet 24
Nils Christie : Fra sosiologiens barndom 44
Johan Galtung : Sosiologistudium og de første tanker om fredsforskning 56
Thomas Mathiesen : En sosiolog fra ungdom til ung voksen 67
Tore Lindbekk : Det vanskelige 50-tallet 81
Ingrid Eide : Sosiologistudent på 1950-tallet 87
Sigurd Skirbekk : En egen vei inn i faget 94
Else Øyen : Fragmenter av et liv på vei inn i sosiologien 112
Reidar Kvadsheim : Fredrik Stavdal - den første magister i sosiologi ved Universitetet i Oslo 125
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok