om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2012.1

Innholdsfortegnelse

Liv Mjelde : Innledning 3
Åsa Mäkitalo, Michael Seltzer og Åse Vagli : Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo 11
Dorothy E. Smith : Ideology, Science, and Social Relations: A Reinterpretation of Marx’s Epistemology 33
Dorothy E. Smith : Telling the Truth after Postmodernism 57
Marte Rua : Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis 101
Karin Widerberg : Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi. Oversatt av Marte Rua 123
Liv Mjelde : The Everyday World as Problematic. A Feminist Sociology 139
Dag Østerberg : Hvorfor er ikke alle sartrianere? Innlegg på Sartre-seminar i Gyldendal Norsk Forlag 1.3.2012 143
Ole Jacob Madsen : Tapetbevissthet. Om ”utopienes død” i Axel Jensens Epp 151
Bidragsytere 167
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok