om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2011.1-2

Innholdsfortegnelse

Andreas Graae : De sociale kritikkers infrastruktur – Interview med sociolog Rasmus Willig 3
Rasmus Willig : Med kritikken som våben 13
Helen Toverud Godø og Hedvig Skonhoft Johannesen : Å skrive enkelt om det vanskelige – intervju med Nils Christie 19
Nils Christie : Conflict as property 29
Bo Isenberg : Samtidshermeneutik. Sociologiska optioner, predikament, realiteter 49
Jan Fredrik Hovden : Verdsleg og heilag: Ei skisse av den norske journalistikkens felt og kosmologi 81
Per Otnes : Simon’s finals: Can self-defeating predictions be righted beforehand? 109
Bokomtaler
Vibeke Nenseth : Kingsley Dennis & John Urry: After the Car. 127
Per Otnes : Dahlgren & Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge 131
Per Otnes : Luc Boltanski: Rendre la réalité inacceptable, og Bourdieu & Boltanski: La production de l’idéologie dominante. 134
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok