om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2004.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Kari H. Nordberg og Per Otnes : Er den seksuelle revolusjon fortsatt en myte? Intervju med Erik Grønseth 1
Erik Grønseth : Pornografien og myten om den seksuelle revolusjon 19
Per Otnes : Manende retorikk: Utkast til en pornografiens semiotikk og sosiologi 33
Ole Krogness, Almir Zunic og Stephen Dobson : Looking for Stories in Las Vegas 69
Unn-Doris Karlsen-Bæck : Preferanser og grunnlag for valg – sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne 87
Olve Krange : Ungdomsforskningens bidrag til fokus på ungdom og individualisering 117
Håvard Helland : Kjønnsforskjeller i lønn og yrkeskarriere blant personer med høyere utdanning. Teoretiske og metodiske utfordringer 141
Rune Åkvik Nilsen : Moderne lovgivere og postmoderne fortolkere – En romantisk kritikk av Zygmont Baumans modernintetsforståelse 167
Fra BSA Sociology’s Rules for Referees 207
Takk til våre konsulenter 209
Om bidragsyterne i dette halvbind 211
Annonse, Årbokas skriftserie 213
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok