om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2003.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Michael Hviid Jacobsen : The Cult of the Classics – On the Scientific Function of the Founders and Classics in Contemporary Sociology? 1
Lars Mjøset : Hvordan skal vi forholde oss til klassikerne? – Kommentar til Rune Nilsen ”De seiglivede klassikerne" 47
Pål Veiden : Staten som idéhistorisk utskeielse – om staten i korporativistisk litteratur 69
Hedvig S. Johannesen og Per Otnes : Politikk som billigsalg. ’Det norske politiske systemet’ før og nå. – Intervju med Ulf Torgersen 93
Anders Mølster Galaasen : Sporty fjellgeit søker make – En studie av statussignaler og kjønnsidealer i kontaktforumet Fjelltreff 117
Per Otnes : Sosiologisk årbok blir ’tidsskrift med referee’ – En diskusjon inklusive råd til våre fagkonsulenter 143
Gerhard Fröhlich : Anonym kritikk: Peer Review satt på prøve av vitenskaps-teori og -forskning 151
Om bidragsyterne 179
Forfatterinstruks 181
Annonse 183
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok