om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2003.1

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Dag Østerberg : Sosiologiens nøkkelbegreper – Gjelder de stadig i dagens samfunn? 1
Rune Åkvik Nilsen : De seiglivede klassikerne 27
Olav Kasin : Hans Skjervheims liv og lære – i biografi og debatt 57
Hans Ebbing : Filosofi fra kritikk til profesjon. Mellom filosofi og sosiologi 67
Per Otnes : Ingen skjerv for de fattige 99
Dag Østerberg : Skjervheim og kritikken av objektivismen 105
Petter Holm : Which way is up on Callon? 125
Per Otnes : Fiskeriene: Revolusjon eller reaksjon? 157
Stig S. Gezelius : Resource Conservation and Rationality. – On solution to the Tradgedy of the commons 181
Kjetil Rødje : Er sosiologien kun for sosiologer? Bokomtale av Anti-Ødipus 197
Lars Bugge : Dag Østerberg og den tidlige norske positivismekritikken 205
Om bidragsyterne 229
Forfatterinstruks 231
Annonse 233
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok