Konferansesider:
Kritisk samfunnsforskning i Norden i dag
9. November 2007

invitasjon        program for konferansen        påmelding        praktisk informasjon
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –

Sosiologisk årbok inviterer til fagkonferanse 9. november,

Kritisk samfunnsforskning i Norden i dag

I anledning Sosiologisk årboks 20. årgang inviterer vi til fagkonferanse 9. november med tema Framtid og fortid for kritisk samfunnsforskning i Norden. Konferansen er støttet av NFR og ISS/UiO, faglig ansvarlig professor Per Otnes.

Østerbergs bok Det moderne (2000) siterer Immanuel Kant ‘Vår tidsalder er kritikkens’ (s. 39). Moderne samfunn uten kritikk er utenkelig. Velkvalifisert diskusjon av hva kritikken bør innholde og hva slags former den bør ta er derfor en nødvendighet.

Vi har invitert sosiologer fra de norske universitetene, pluss fra de tre nærmeste nordiske land, hver med en egen discussant. Deres papere sendes ut i forkant. Det blir korte forfatterpresentasjoner av disse på 20 min, like lenge for en discussant og så fri diskusjon 20 min for hver innledning.

Temaet berører selve (samfunns-) forskningens, særlig sosiologiens, rolle i dagens og framtidas samfunn; debattene om grunnforskning versus anvendt forskning, oppdragsforskning versus fri forskning, former for og grad av ekstern innflytelse på akademia og andre forskningsinstitusjoner.

Konferansen finner sted 9. november, auditorium 3 i Eilert Sundts hus, Blindern.

NB! Påmeldingsfrist 12. oktober.

© sosiologisk årbok