Konferansesider:
Kritisk samfunnsforskning i Norden i dag
9. November 2007

invitasjon        program for konferansen        påmelding        praktisk informasjon
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –

Påmelding

Påmelding til mailadressen:

novus@novus.no
og betaling til:
Kontonr. 7874 05 33362.

Novus forlag
Hermann Fossgt. 19
0171 Oslo
Merk giroen og mailen "SÅ-konferanse"

Deltakeravgift: Kr 300,- pr. deltaker, 100,- for studenter. Avgiften dekker lunsj og papere tilsendt.

Påmeldingsfrist 12. oktober!

© sosiologisk årbok