Konferansesider:
Kritisk samfunnsforskning i Norden i dag
9. November 2007

invitasjon        program for konferansen        påmelding        praktisk informasjon
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –

Konferanseprogram 9. november 2007

FRAMTID OG FORTID FOR KRITISK
SAMFUNNSFORSKNING I NORDEN

Sist oppdatert 1. november 2007

Tid Foredrag Discussant
830 - 850 Registrering av deltakere, morgenkaffe
0900 Kjartan Fløgstad: Nøkkelappell (Keynote Speech)
Dag Østerberg: Om det kritiske Roar Hagen (UiT)
Margaretha Bertilsson: Sociologi mellan 'samtidsdiagnose' og 'kritik' Torben Hviid Nielsen (UiO)
Kaffepause
Ann Nilsen: Individualization and choice structure. Øystein Nilsen (LO)
Willy Guneriussen: Kan vi utvikle (ny?) kritisk teori? Heine Andersen (KU)
1300 - 1400 Lunsj
Taina Rajanti: Social production of space in post-fordist society. Henning Beck (KU)
Ida Hjelde: Eurosentrisme i sosiologien. Richard Daly
Kaffepause
Lennart Rosenlund: Sosiale strukturer og deres metamorfoser Olav Mjaatvedt (HiSF)
Kort sammenfattende diskusjon
18 - 1830 Musikk ved gruppa Sjel & Showtime
Pga. reisefravær må Håkon Leiulfsruds innlegg dessverre gå ut,
men det kommer med i antologien (rapportboka) fra konferansen.
Alle innledninger kan nå også hentes fra:
http://www.divshare.com/download/2545021-725
(Opprinnelig invitasjon i .pdf-format)
NB! Programmet i brosjyren oppdateres ikke fortløpende.

© sosiologisk årbok