om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Per Otnes
p.j.otnes@sosiologi.uio.no
Forlag: Novus Forlag
http://www.novus.no

© sosiologisk årbok