om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2012.1

Innholdsfortegnelse

Liv Mjelde : Innledning 3
Åsa Mäkitalo, Michael Seltzer og Åse Vagli : Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo 11
Dorothy E. Smith : Ideology, Science, and Social Relations: A Reinterpretation of Marx’s Epistemology 33
Dorothy E. Smith : Telling the Truth after Postmodernism 57
Marte Rua : Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis 101
Karin Widerberg : Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi. Oversatt av Marte Rua 123
Liv Mjelde : The Everyday World as Problematic. A Feminist Sociology 139
Dag Østerberg : Hvorfor er ikke alle sartrianere? Innlegg på Sartre-seminar i Gyldendal Norsk Forlag 1.3.2012 143
Ole Jacob Madsen : Tapetbevissthet. Om ”utopienes død” i Axel Jensens Epp 151
Bidragsytere 167Sosiologisk Årbok er utgitt på Novus Forlag med ISSN: 0808-288X

© sosiologisk årbok