om sosiologisk årbok        siste nummer        arkiv        bestill        kontakt oss
–   F o r   k r i t i s k   t e o r i ,   f a g l i g   s o l i d i t e t ,   f r i m o d i g   y t r i n g s f o r m   –
Sosiologisk Årbok 2000.2

Innholdsfortegnelse

Innledning iii
Det 20. århundres sammenhengende barbari - To intervjuer med Eric Hobsbawm 1
Tom Johansen : Maktutredning fra Bratteli til Bondevik - en kommentar 15
Knut Kjeldstadli : På vei mot det klasseløse samfunnet? 43
Olaug S. Lian : Fra Bentham til Bourdieu: Den sosiologiske kritikken av utilitarismen 44
Per Otnes : There is such a thing as a free choice lunch 89
Helene Lundheim Hauglin : ”Gi liv” – om organdonasjon og og forestillinger mellom kropp og identitet 119
Ola Stafseng : Det etiske problem i den samfunnsvitenskapelige arven fra Sentraleuropa 145
Øivind Haaland og Stephen Dobson : Den postmoderne melankoli – Edvard Munchs livsfrise med Julia Kristevas tekst 181
Kjartan Fløgstad : Osloprosessen 231
Håkon W. Andersen : Bokomtale. Dag Østerberg Det moderne. Et essay om vestens kultur 1740-2000 235
Om bidragsyterne 241
Annonse: Årbokas nye skriftserie. 243
Liste over tidligere utgaver.

2012 Nr. 12011 Nr. 3-42011 Nr. 1-22010 Nr. 3-42010 Nr. 2
2010 Nr. 12009 Nr. 3-42009 Nr. 1-22008 Nr. 3-42008 Nr. 2
2008 Nr. 12007 Nr. 3-42007 Nr. 1-22006 Nr. 3-42006 Nr. 1-2
2005 Nr. 22005 Nr. 12004 Nr. 22004 Nr. 12003 Nr. 2
2003 Nr. 12002 Nr. 12001 Nr. 22001 Nr. 12000 Nr. 2
2000 Nr. 11999 Nr. 21999 Nr. 11998 Nr. 21998 Nr. 1
1997 Nr. 21997 Nr. 11996 Nr. 21996 Nr. 11992 Nr. 2
1992 Nr. 11991 Nr. 11990 Nr. 11989 Nr. 21989 Nr. 1
1988 Nr. 11987 Nr. 11986 Nr. 11985 Nr. 1


Søk
Forfatter:
Tittel:

© sosiologisk årbok